1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày gồm 2 chạm đặc biệt, chạm đặc biệt bao gồm đầu và đuôi như vậy 2 chạm sẽ có 40 số nhưng có 4 số trùng nhau nên dàn được rút gọn chỉ còn 36 số.

Tùy theo tỉ lệ ăn mà tỉ lệ chơi sẽ khác nhau miễn là tỉ lệ đó đảm bảo ăn bất kì ngày nào trong 3 ngày đều có lãi.

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 18 - 11 - 2018
Bạn cần mua VIP để xem nội dung này. Mua VIP này với giá 20.000 xu Mua VIP
DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 17 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,2 KHUNG TỪ NGÀY 17/11 ĐẾN 19/11 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 16 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 16/11 ĐẾN 18/11 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 15 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN 17/11 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 14 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,0 KHUNG TỪ NGÀY 14/11 ĐẾN 16/11 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 13 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,0 KHUNG TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 15/11 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 12 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,5 KHUNG TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 14/11 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 11 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,0 KHUNG TỪ NGÀY 11/11 ĐẾN 13/11 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 10 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 10/11 ĐẾN 12/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 09 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,3 KHUNG TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN 11/11 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 08 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,9 KHUNG TỪ NGÀY 08/11 ĐẾN 10/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 07 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,7 KHUNG TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN 09/11 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 06 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 06/11 ĐẾN 08/11 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 05 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 07/11 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 04 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,4 KHUNG TỪ NGÀY 04/11 ĐẾN 06/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 03 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,4 KHUNG TỪ NGÀY 03/11 ĐẾN 05/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 02 - 11 - 2018
DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 02/11 ĐẾN 04/11 : TRƯỢT
DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 01 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,9 KHUNG TỪ NGÀY 01/11 ĐẾN 03/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 31 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,4 KHUNG TỪ NGÀY 31/10 ĐẾN 02/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 30 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,3 KHUNG TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN 01/11 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 29 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 31/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 28 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN 30/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 27 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,7 KHUNG TỪ NGÀY 27/10 ĐẾN 29/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 26 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN 28/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 25 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,3 KHUNG TỪ NGÀY 25/10 ĐẾN 27/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 24 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,8 KHUNG TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN 26/10 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 23 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 23/10 ĐẾN 25/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 22 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 24/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 21 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 23/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 20 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,1 KHUNG TỪ NGÀY 20/10 ĐẾN 22/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 19 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 19/10 ĐẾN 21/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 18 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,9 KHUNG TỪ NGÀY 18/10 ĐẾN 20/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 17 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,5 KHUNG TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN 19/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 16 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN 18/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 15 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3.5 KHUNG TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 17/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 14 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,4 KHUNG TỪ NGÀY 14/10 ĐẾN 16/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 13 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,6 KHUNG TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN 15/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 12 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN 14/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 11 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,6 KHUNG TỪ NGÀY 11/10 ĐẾN 13/10 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 10 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 12/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 09 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 11/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 08 - 10 - 2018

KHÔNG CHỐT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 07 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 09/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 05 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,8 KHUNG TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 07/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 04 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 04/10 ĐẾN 06/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 03 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,5 KHUNG TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN 05/10 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 02 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 04/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 01 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,0 KHUNG TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 03/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 30 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,0 KHUNG TỪ NGÀY 30/09 ĐẾN 02/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 29 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 29/09 ĐẾN 01/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 28 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 28/09 ĐẾN 30/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 27 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 29/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 26 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 26/09 ĐẾN 28/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 25 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 25/09 ĐẾN 27/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 24 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,1 KHUNG TỪ NGÀY 24/09 ĐẾN 26/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 23 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 23/09 ĐẾN 25/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 22 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 24/09 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 21 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,9 KHUNG TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN 23/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 20 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,7 KHUNG TỪ NGÀY 20/09 ĐẾN 22/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 19 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,2 KHUNG TỪ NGÀY 19/09 ĐẾN 21/09 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 18 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 18/09 ĐẾN 20/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 17 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,6 KHUNG TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN 19/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 16 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,7 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 18/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 15 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,5 KHUNG TỪ NGÀY 15/09 ĐẾN 17/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 14 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,5 KHUNG TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN 16/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 13 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 13/09 ĐẾN 15/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 12 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN 14/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 11 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,4 KHUNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN 13/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 10 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN 12/09 : ĂN CHẠM 4,5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 09 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,1 KHUNG TỪ NGÀY 09/09 ĐẾN 11/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 08 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,1 KHUNG TỪ NGÀY 08/09 ĐẾN 10/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 07 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,6 KHUNG TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN 09/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 06 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 08/09 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 05 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,3 KHUNG TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN 07/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 04 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 06/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 03 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,4 KHUNG TỪ NGÀY 03/09 ĐẾN 05/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 02 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 02/09 ĐẾN 04/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 01 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,6 KHUNG TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN 03/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 31 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 31/08 ĐẾN 02/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 30 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 30/08 ĐẾN 01/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 29 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,2 KHUNG TỪ NGÀY 29/08 ĐẾN 31/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 28 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,8 KHUNG TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 30/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 27 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,0 KHUNG TỪ NGÀY 27/08 ĐẾN 29/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 26 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,3 KHUNG TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 28/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 25 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 25/08 ĐẾN 27/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 24 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,3 KHUNG TỪ NGÀY 24/08 ĐẾN 26/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 23 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,7 KHUNG TỪ NGÀY 23/08 ĐẾN 25/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 22 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,5 KHUNG TỪ NGÀY 22/08 ĐẾN 24/08 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 21 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,1 KHUNG TỪ NGÀY 21/08 ĐẾN 23/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 20 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,1 KHUNG TỪ NGÀY 20/08 ĐẾN 22/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 19 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 19/08 ĐẾN 21/08 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 18 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 18/08 ĐẾN 20/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 17 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,1 KHUNG TỪ NGÀY 17/08 ĐẾN 19/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 16 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,1 KHUNG TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN 18/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 15 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 15/08 ĐẾN 17/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 14 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 16/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 13 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,7 KHUNG TỪ NGÀY 13/08 ĐẾN 15/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 12 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,4 KHUNG TỪ NGÀY 12/08 ĐẾN 14/08 : ĂN CHẠM 4 ngày 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 11 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 11/08 ĐẾN 13/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 10 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,1 KHUNG TỪ NGÀY 10/08 ĐẾN 12/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 09 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,2 KHUNG TỪ NGÀY 09/08 ĐẾN 11/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 08 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,2 KHUNG TỪ NGÀY 08/08 ĐẾN 10/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 07 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN 09/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 06 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN 08/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 05 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,2 KHUNG TỪ NGÀY 05/08 ĐẾN 07/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 04 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 04/08 ĐẾN 06/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 03 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,3 KHUNG TỪ NGÀY 03/08 ĐẾN 05/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 02 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,1 KHUNG TỪ NGÀY 02/08 ĐẾN 04/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 01 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,3 KHUNG TỪ NGÀY 01/08 ĐẾN 03/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 31 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,7 KHUNG TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 02/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 30 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 30/07 ĐẾN 01/08 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 29 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,3 KHUNG TỪ NGÀY 29/07 ĐẾN 31/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3 

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 28 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,3 KHUNG TỪ NGÀY 28/07 ĐẾN 30/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 27 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 27/07 ĐẾN 29/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 26 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,4 KHUNG TỪ NGÀY 26/07 ĐẾN 28/07 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 25 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 25/07 ĐẾN 27/07 :  ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 24 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,6 KHUNG TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 26/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 23 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,9 KHUNG TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN 25/07 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 22 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,4 KHUNG TỪ NGÀY 22/07 ĐẾN 24/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 21 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,1 KHUNG TỪ NGÀY 21/07 ĐẾN 23/07 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 20 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,2 KHUNG TỪ NGÀY 20/07 ĐẾN 22/07 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 19 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 19/07 ĐẾN 21/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 18 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 18/07 ĐẾN 20/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 17 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,6 KHUNG TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 19/07 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 16 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN 18/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 15 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 15/07 ĐẾN 17/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 14 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 9,2 KHUNG TỪ NGÀY 14/07 ĐẾN 16/07 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 13 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 13/07 ĐẾN 15/07 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 12 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,2 KHUNG TỪ NGÀY 12/07 ĐẾN 14/07 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 11 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,0 KHUNG TỪ NGÀY 11/07 ĐẾN 13/07 : ĂN 1,0 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 10 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,9 KHUNG TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 12/07 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 09 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,8 KHUNG TỪ NGÀY 09/07 ĐẾN 11/07 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 08 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,7 KHUNG TỪ NGÀY 08/07 ĐẾN 10/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 07 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN 09/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 06 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 06/07 ĐẾN 08/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 05 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 05/07 ĐẾN 07/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 04 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,8 KHUNG TỪ NGÀY 04/07 ĐẾN 06/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 03 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 05/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 3 NGàY 02 - 07 - 2018
DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,8 KHUNG TỪ NGÀY 02/07 ĐẾN 04/07 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1
To top