1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Dàn đặc biệt nuôi trong tuần được chọn lựa theo phân tích, thống kê của phần mềm hiện đại, chính xác cao hiện nay. Với cách nuôi theo tuần, tỉ lệ trúng sẽ cao hơn nhưng yêu cầu vốn lớn hơn.

Nuôi dàn đặc biệt trong tuần hiệu quả cao nhất anh (chị), em nên lưu ý:

- Chọn nơi chơi có giá tốt, cắt phế 25% hoặc chơi 1 ăn 80 trở lên.

- Khi đánh theo dàn tuyệt đối phải đánh đủ cả 36 con, không được bỏ sót.

Tỷ lệ vào tiền cho dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Ví dụ vào tiền dàn đề nuôi trong tuần cho những người mới chơi:

- Ngày 1: mỗi con 1k.

- Ngày 2: mỗi con 2k.

- Ngày 3: mỗi con 4k.

- Ngày 4: mỗi con 8k.

- Ngày 5: mỗi con 16k.

- Ngày 6: mỗi con 32k.

- Ngày 7: mỗi con 64k.

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 18 - 11 - 2018
Bạn cần mua VIP để xem nội dung này. Mua VIP này với giá 20.000 xu Mua VIP
DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 17 - 11 - 2018
Bạn cần mua VIP để xem nội dung này. Mua VIP này với giá 20.000 xu Mua VIP
DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 16 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 16/11 ĐẾN 22/11 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 15 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,8 KHUNG TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN 21/11 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 14 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 14/11 ĐẾN 20/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 13 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,7 KHUNG TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 19/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 12 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 18/11 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 11 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,8 KHUNG TỪ NGÀY 11/11 ĐẾN 17/11 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 5

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 10 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 10/11 ĐẾN 16/11 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 09 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,0 KHUNG TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN 15/11 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 08 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 08/11 ĐẾN 14/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 07 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,4 KHUNG TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN 13/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 06 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,2 KHUNG TỪ NGÀY 06/11 ĐẾN 12/11 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 05 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,4 KHUNG TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 11/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 04 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,3 KHUNG TỪ NGÀY 04/11 ĐẾN 10/11 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 7

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 03 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 03/11 ĐẾN 09/11 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 02 - 11 - 2018
DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,8 KHUNG TỪ NGÀY 02/11 ĐẾN 08/11 : ĂN CHẠM 4,8 NGÀY 1
DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 01 - 11 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,3 KHUNG TỪ NGÀY 01/11 ĐẾN 07/11 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 31 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 31/10 ĐẾN 06/11 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 30 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN 05/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 29 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,KHUNG TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 04/11 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 28 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN 03/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 27 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,9 KHUNG TỪ NGÀY 27/10 ĐẾN 02/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 26 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN 01/11 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 25 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,0 KHUNG TỪ NGÀY 25/10 ĐẾN 31/10 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 24 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN 30/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 5

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 23 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 23/10 ĐẾN 29/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 22 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 28/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 21 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,3 KHUNG TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 27/10 : ĂN CHẠM 2,3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 20 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,1 KHUNG TỪ NGÀY 20/10 ĐẾN 26/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 19 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,5 KHUNG TỪ NGÀY 19/10 ĐẾN 25/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 18 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 18/10 ĐẾN 24/10 : ĂN CHẠM 1,4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 17 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,2 KHUNG TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN 23/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 16 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,0 KHUNG TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN 22/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 15 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 21/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 14 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 14/10 ĐẾN 20/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 13 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN 19/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 12 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,7 KHUNG TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN 18/10 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 7

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 11 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 11/10 ĐẾN 17/10 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 10 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 16/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 09 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,3 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 15/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 08 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 14/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 07 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,2 KHUNG TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 13/10 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 05 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 11/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 04 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,6 KHUNG TỪ NGÀY 04/10 ĐẾN 10/10 : ĂN CHẠM 2,6 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 03 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,6 KHUNG TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN 09/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 02 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 08/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 01 - 10 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 30 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 30/09 ĐẾN 06/10 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 29 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 29/09 ĐẾN 05/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 28 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,4 KHUNG TỪ NGÀY 28/09 ĐẾN 04/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 5

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 27 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,6 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 03/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 26 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 26/09 ĐẾN 02/10 : ĂN CHẠM 5,6 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 25 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,1 KHUNG TỪ NGÀY 25/09 ĐẾN 01/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 24 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 24/09 ĐẾN 30/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 23 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 23/09 ĐẾN 29/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 5

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 22 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,3 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 28/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 21 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,1 KHUNG TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN 27/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 20 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,1 KHUNG TỪ NGÀY 20/09 ĐẾN 26/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 19 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,3 KHUNG TỪ NGÀY 19/09 ĐẾN 25/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 18 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,0 KHUNG TỪ NGÀY 18/09 ĐẾN 24/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 17 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,9 KHUNG TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN 23/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 16 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,1 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 22/09 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 15 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 15/09 ĐẾN 21/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 14 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,1 KHUNG TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN 20/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 13 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 13/09 ĐẾN 19/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 6

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 12 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN 18/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 11 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN 17/09 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 10 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN 16/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 09 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 09/09 ĐẾN 15/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 08 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,5 KHUNG TỪ NGÀY 08/09 ĐẾN 14/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 07 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,9 KHUNG TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN 13/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 06 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,4 KHUNG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 12/09 : ĂN CHẠM 6,4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 05 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,6 KHUNG TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN 11/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 04 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,2 KHUNG TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 10/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 5

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 03 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,2 KHUNG TỪ NGÀY 03/09 ĐẾN 09/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 02 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,4 KHUNG TỪ NGÀY 02/09 ĐẾN 08/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 01 - 09 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN 07/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 31 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 31/08 ĐẾN 06/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 30 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 30/08 ĐẾN 05/09 : ĂN CHẠM 1,9 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 29 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,0 KHUNG TỪ NGÀY 29/08 ĐẾN 04/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 28 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 03/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 27 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,9 KHUNG TỪ NGÀY 27/08 ĐẾN 02/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 6

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 26 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,4 KHUNG TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 01/09 : TRƯỢT

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 25 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,3 KHUNG TỪ NGÀY 25/08 ĐẾN 31/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 24 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,0 KHUNG TỪ NGÀY 24/08 ĐẾN 30/08 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 23 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,2 KHUNG TỪ NGÀY 23/08 ĐẾN 29/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 6

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 22 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,0 KHUNG TỪ NGÀY 22/08 ĐẾN 28/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 21 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,3 KHUNG TỪ NGÀY 21/08 ĐẾN 27/08 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 20 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,5 KHUNG TỪ NGÀY 20/08 ĐẾN 26/08 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 19 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,2 KHUNG TỪ NGÀY 19/08 ĐẾN 25/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 18 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 18/08 ĐẾN 24/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 17 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 17/08 ĐẾN 23/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 16 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN 22/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 15 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 15/08 ĐẾN 21/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 14 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,2 KHUNG TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 20/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 13 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,0 KHUNG TỪ NGÀY 13/08 ĐẾN 19/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 7

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 12 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,3 KHUNG TỪ NGÀY 12/08 ĐẾN 18/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 11 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,7 KHUNG TỪ NGÀY 11/08 ĐẾN 17/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 10 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 10/08 ĐẾN 16/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 09 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,0 KHUNG TỪ NGÀY 09/08 ĐẾN 15/08 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 08 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 08/08 ĐẾN 14/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 07 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,4 KHUNG TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN 13/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 06 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,2 KHUNG TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN 12/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 05 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,3 KHUNG TỪ NGÀY 05/08 ĐẾN 11/08 : ĂN CHẠM 8,3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 04 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 04/08 ĐẾN 10/08 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 03 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 03/08 ĐẾN 09/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 02 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 02/08 ĐẾN 08/08 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 01 - 08 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,4 KHUNG TỪ NGÀY 01/08 ĐẾN 07/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 31 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 06/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 7

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 30 - 07 - 2018

Không Chốt

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 29 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 29/07 ĐẾN 04/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 28 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,9 KHUNG TỪ NGÀY 28/07 ĐẾN 03/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 27 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,3 KHUNG TỪ NGÀY 27/07 ĐẾN 02/08 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 26 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,5 KHUNG TỪ NGÀY 26/07 ĐẾN 01/08 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 25 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,5 KHUNG TỪ NGÀY 25/07 ĐẾN 31/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 24 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 30/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 23 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,1 KHUNG TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN 29/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 22 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 22/07 ĐẾN 28/07 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 21 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 21/07 ĐẾN 27/07 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 20 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,9 KHUNG TỪ NGÀY 20/07 ĐẾN 26/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 19 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,5 KHUNG TỪ NGÀY 19/07 ĐẾN 25/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 18 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,5 KHUNG TỪ NGÀY 18/07 ĐẾN 24/07 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 7

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 17 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 23/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 16 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,9 KHUNG TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN 22/07 : ĂN CHAM 3 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 15 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,3 KHUNG TỪ NGÀY 15/07 ĐẾN 21/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 14 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,3 KHUNG TỪ NGÀY 14/07 ĐẾN 20/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 13 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,3 KHUNG TỪ NGÀY 13/07 ĐẾN 19/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 12 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,5 KHUNG TỪ NGÀY 12/07 ĐẾN 18/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 11 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,1 KHUNG TỪ NGÀY 11/07 ĐẾN 17/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 10 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,1 KHUNG TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 16/07 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 4

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 09 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 09/07 ĐẾN 15/07 :  ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 08 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 08/07 ĐẾN 14/07 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 07 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN 13/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 06 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 06/07 ĐẾN 12/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 05 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,9 KHUNG TỪ NGÀY 05/07 ĐẾN 11/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 04 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT NUÔI TUẦN CHẠM 5,9 NUÔI TỪ NGÀY 04/07 ĐẾN 10/07 : ĂN CHẠM 5,9 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 03 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT NUÔI TUẦN CHẠM 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 09/07 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

DàN đặC BIệT KHUNG 7 NGàY 02 - 07 - 2018

DÀN ĐẶC BIỆT NUÔI TUẦN CHẠM 2,1 NUÔI TỪ NGÀY 02/07 ĐẾN 08/07 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 5

To top