Kinh Nghiệm Bắt Số

Phương Pháp Bắt Số Cơ Bản

+Câm Đầu

Đầu 0: hôm sau thường có 04-06-09
Đầu 1: hôm sau thường có 16-17
Đầu 2: hôm sau thường có 21-25-29
Đầu 3: hôm sau thường có 30-36-39
Đầu 4: hôm sau thường có 40-44-45
Đầu 5: hôm sau thường có 54-59
Đầu 6: hôm sau thường có 61-63
Đầu 7: hôm sau thường có 70-71-75
Đầu 8: hôm sau thường có 80-82-89
Đầu 9: hôm sau thường có 95-92
 

+Câm Đuôi:
 

Đuôi 0: hôm sau thường có 00-20-80
Đuôi 1: hôm sau thường có 21-41
Đuôi 2: hôm sau thường có 22-52-82
Đuôi 3: hôm sau thường có 73-83
Đuôi 4: hôm sau thường có 64-84
Đuôi 5: hôm sau thường có 55-85-95
Đuôi 6: hôm sau thường có 06-16-56
Đuôi 7: hôm sau thường có 17-47-67
Đuôi 8: hôm sau thường có 08-18-88
Đuôi 9: hôm sau thường có 29-39-59-99 

Lưu ý: Tất cả thông tin trên được chúng tôi sưu tầm,không mang tính chất khuyến khích mua vé số của các bạn !