Lô bạch thủ khung 3 ngày 24/11/2017

Lô bạch thủ khung 3 ngày 21/11/2017

BẠCH THỦ  46 KHUNG TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 23/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 18/11/2017

BẠCH THỦ  71 KHUNG TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN 20/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 15/11/2017

BẠCH THỦ  06 KHUNG TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN 17/11 : ĂN 06 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 13/11/2017

BẠCH THỦ  10 KHUNG TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 15/11 : ĂN 10 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 12/11/2017

BẠCH THỦ  04 KHUNG TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 14/11 : ĂN 04 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 09/11/2017

BẠCH THỦ  78 KHUNG TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN 11/11 : ĂN 78 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 07/11/2017

BẠCH THỦ  29 KHUNG TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN 09/11 : ĂN 29 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 04/11/2017

BẠCH THỦ  04 KHUNG TỪ NGÀY 04/11 ĐẾN 06/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 01/11/2017

BẠCH THỦ  29 KHUNG TỪ NGÀY 01/11 ĐẾN 03/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 30/10/2017

BẠCH THỦ  21 KHUNG TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN 01/11 : ĂN 21 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 27/10/2017

BẠCH THỦ  87 KHUNG TỪ NGÀY 27/10 ĐẾN 29/10 : ĂN 87 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 25/10/2017

BẠCH THỦ  92 KHUNG TỪ NGÀY 25/10 ĐẾN 27/10 : ĂN 92 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 23/10/2017

BẠCH THỦ  12 KHUNG TỪ NGÀY 23/10 ĐẾN 25/10 : ĂN 12 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 21/10/2017

BẠCH THỦ  03 KHUNG TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 23/10 : ĂN 03 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 20/10/2017

BẠCH THỦ  15 KHUNG TỪ NGÀY 20/10 ĐẾN 22/10 : ĂN 15 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 17/10/2017

BẠCH THỦ  30 KHUNG TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN 19/10 : ĂN 30 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 14/10/2017

BẠCH THỦ  86 KHUNG TỪ NGÀY 14/10 ĐẾN 16/10 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 12/10/2017

BẠCH THỦ  15 KHUNG TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN 14/10 : ĂN 15 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 09/10/2017

BẠCH THỦ  95 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 11/10 : ĂN 95 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 08/10/2017

BẠCH THỦ  60 KHUNG TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 10/10 : ĂN 60 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 06/10/2017

BẠCH THỦ  16 KHUNG TỪ NGÀY 06/10 ĐẾN 08/10 : Ăn 16 ngày 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 03/10/2017

BẠCH THỦ  03 KHUNG TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN 05/10 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 30/09/2017

BẠCH THỦ  75 KHUNG TỪ NGÀY 30/09 ĐẾN 02/10 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 27/09/2017

BẠCH THỦ  25 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 29/09 : ĂN 25 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 25/09/2017

BẠCH THỦ  58 KHUNG TỪ NGÀY 25/09 ĐẾN 27/09 : ĂN 58 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 22/09/2017

BẠCH THỦ  12 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 24/09 : ĂN 12 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 19/09/2017

BẠCH THỦ  92 KHUNG TỪ NGÀY 19/09 ĐẾN 21/09 : ĂN 92** NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 16/09/2017

BẠCH THỦ  68 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 18/09 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 14/09/2017

BẠCH THỦ  53 KHUNG TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN 16/09 : ĂN 53 NGÀY 2

các loại vip đặc biệt