Lô bạch thủ khung 3 ngày 22/01/2018

Lô bạch thủ khung 3 ngày 19/01/2018

BẠCH THỦ  90 KHUNG TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN 21/01 : ĂN 90 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 18/01/2018

BẠCH THỦ  87 KHUNG TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN 20/01 : ĂN 87 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 15/01/2018

BẠCH THỦ  63 KHUNG TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 17/01 : ĂN 63 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 12/01/2018

BẠCH THỦ  10 KHUNG TỪ NGÀY 12/01 ĐẾN 14/01 : ĂN 10 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 11/01/2018

Lỗi hệ thống

Lô bạch thủ khung 3 ngày 08/01/2018

BẠCH THỦ  76 KHUNG TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 10/01 : ĂN 76 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 05/01/2018

BẠCH THỦ  30 KHUNG TỪ NGÀY 05/01 ĐẾN 07/01 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 02/01/2018

BẠCH THỦ  54 KHUNG TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN 04/01 : ĂN 54 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 31/12/2017

BẠCH THỦ  07 KHUNG TỪ NGÀY 31/12 ĐẾN 02/01 : ĂN 07 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 29/12/2017

BẠCH THỦ  21 KHUNG TỪ NGÀY 29/12 ĐẾN 31/12 : Ăn 21 ngày 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 26/12/2017

BẠCH THỦ  93 KHUNG TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 28/12 : Ăn 93 ngày 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 25/12/2017

BẠCH THỦ  33 KHUNG TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 27/12 : ĂN 33 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 22/12/2017

BẠCH THỦ  17 KHUNG TỪ NGÀY 22/12 ĐẾN 24/12 : Trượt

Lô bạch thủ khung 3 ngày 19/12/2017

BẠCH THỦ  43 KHUNG TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 21/12 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 16/12/2017

BẠCH THỦ  06 KHUNG TỪ NGÀY 16/12 ĐẾN 18/12 : ĂN 06 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 13/12/2017

BẠCH THỦ  53 KHUNG TỪ NGÀY 13/12 ĐẾN 15/12 : ĂN 53 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 12/12/2017

BẠCH THỦ  68 KHUNG TỪ NGÀY 12/12 ĐẾN 14/12 : Ăn 68** ngày 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 10/12/2017

BẠCH THỦ  74 KHUNG TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 12/12 : Ăn 74 ngày 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 07/12/2017

BẠCH THỦ  18 KHUNG TỪ NGÀY 07/12 ĐẾN 09/12 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 04/12/2017

BẠCH THỦ  03 KHUNG TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 06/12 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 01/12/2017

BẠCH THỦ  90 KHUNG TỪ NGÀY 01/12 ĐẾN 03/12 : Ăn 90 ngày 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 30/11/2017

BẠCH THỦ  01 KHUNG TỪ NGÀY 30/11 ĐẾN 02/12 : ĂN 01 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 27/11/2017

BẠCH THỦ  87 KHUNG TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 29/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 24/11/2017

BẠCH THỦ  10 KHUNG TỪ NGÀY 24/11 ĐẾN 26/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 21/11/2017

BẠCH THỦ  46 KHUNG TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 23/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 18/11/2017

BẠCH THỦ  71 KHUNG TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN 20/11 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 15/11/2017

BẠCH THỦ  06 KHUNG TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN 17/11 : ĂN 06 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 13/11/2017

BẠCH THỦ  10 KHUNG TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 15/11 : ĂN 10 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 12/11/2017

BẠCH THỦ  04 KHUNG TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 14/11 : ĂN 04 NGÀY 1

các loại vip đặc biệt