Lô bạch thủ khung 3 ngày 16/03/2018

Lô bạch thủ khung 3 ngày 13/03/2018

BẠCH THỦ  13 KHUNG TỪ NGÀY 13/03 ĐẾN 15/03 : Trượt

Lô bạch thủ khung 3 ngày 10/03/2018

BẠCH THỦ  93 KHUNG TỪ NGÀY 10/03 ĐẾN 12/03 : Trượt

Lô bạch thủ khung 3 ngày 09/03/2018

BẠCH THỦ  54 KHUNG TỪ NGÀY 09/03 ĐẾN 11/03 : Ăn 54 ngày 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 06/03/2018

BẠCH THỦ  44 KHUNG TỪ NGÀY 06/03 ĐẾN 08/03 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 03/03/2018

BẠCH THỦ  92 KHUNG TỪ NGÀY 03/03 ĐẾN 05/03 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 28/02/2018

BẠCH THỦ  49 KHUNG TỪ NGÀY 28/02 ĐẾN 02/03 : ĂN 49 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 26/02/2018

BẠCH THỦ  79 KHUNG TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN 28/02 : ĂN 79 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 23/02/2018

BẠCH THỦ  03 KHUNG TỪ NGÀY 23/02 ĐẾN 25/02 : ĂN 03 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 12/02/2018

Nghỉ Tết từ ngày 12/02 đến ngày 21/02.

Lomienbac chúc các bạn năm mới sức khoẻ và phát tài phát lộc.

Lô bạch thủ khung 3 ngày 11/02/2018

BẠCH THỦ  67 KHUNG TỪ NGÀY 11/02 ĐẾN 13/02 : Ăn 67 ngày 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 08/02/2018

BẠCH THỦ  57 KHUNG TỪ NGÀY 08/02 ĐẾN 10/02 : Trượt

Lô bạch thủ khung 3 ngày 05/02/2018

BẠCH THỦ  81 KHUNG TỪ NGÀY 05/02 ĐẾN 07/02 : Ăn 81 ngày 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 02/02/2018

BẠCH THỦ  28 KHUNG TỪ NGÀY 02/02 ĐẾN 04/02 : ĂN 28 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 01/02/2018

BẠCH THỦ  36 KHUNG TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN 03/02 : ĂN 36 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 31/01/2018

BẠCH THỦ  89 KHUNG TỪ NGÀY 31/01 ĐẾN 02/02 : ăn 89 ngày 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 28/01/2018

BẠCH THỦ  60 KHUNG TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 30/01 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 26/01/2018

BẠCH THỦ  82 KHUNG TỪ NGÀY 26/01 ĐẾN 28/01 : Ăn 82** ngày 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 25/01/2018

BẠCH THỦ  67 KHUNG TỪ NGÀY 25/01 ĐẾN 27/01 : ĂN 67 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 22/01/2018

BẠCH THỦ  35 KHUNG TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN 24/01 : ĂN 35 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 19/01/2018

BẠCH THỦ  90 KHUNG TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN 21/01 : ĂN 90 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 18/01/2018

BẠCH THỦ  87 KHUNG TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN 20/01 : ĂN 87 NGÀY 1

Lô bạch thủ khung 3 ngày 15/01/2018

BẠCH THỦ  63 KHUNG TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 17/01 : ĂN 63 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 12/01/2018

BẠCH THỦ  10 KHUNG TỪ NGÀY 12/01 ĐẾN 14/01 : ĂN 10 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 11/01/2018

Lỗi hệ thống

Lô bạch thủ khung 3 ngày 08/01/2018

BẠCH THỦ  76 KHUNG TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 10/01 : ĂN 76 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 05/01/2018

BẠCH THỦ  30 KHUNG TỪ NGÀY 05/01 ĐẾN 07/01 : TRƯỢT

Lô bạch thủ khung 3 ngày 02/01/2018

BẠCH THỦ  54 KHUNG TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN 04/01 : ĂN 54 NGÀY 3

Lô bạch thủ khung 3 ngày 31/12/2017

BẠCH THỦ  07 KHUNG TỪ NGÀY 31/12 ĐẾN 02/01 : ĂN 07 NGÀY 2

Lô bạch thủ khung 3 ngày 29/12/2017

BẠCH THỦ  21 KHUNG TỪ NGÀY 29/12 ĐẾN 31/12 : Ăn 21 ngày 2

các loại vip đặc biệt