Đánh lô và những điều cần biết

Không ít người đánh lô đều nghĩ rằng xác suất ăn lô là 27% nhưng thực chất cách tính này chỉ đúng khi lô không về 2 nháy.

1/ Xác suất ăn lô không phải 27% mà thực chất chỉ là 23.76%.

Với các tính lô về 27 con trên tổng số 100 con thì không ít người lầm tưởng rằng xác suất ăn lô là 27%. Tuy nhiên cách tính này chỉ đúng khi lô không về hai nháy, tức là khi con 33 đã về lần thứ nhất và người ta loại con đấy ra không quay nữa. Để tính chính xác được xác suất % ăn khi đánh lô thì chúng ta phải dùng phương pháp toán học xác suất để loại trừ đi xác suất trượt lô. Để giải quyết vấn đề này chúng ta hãy xem cách giải sau:
Khi quay, kết quả xổ số sẽ lần lượt từ giải thứ 1 đến giải thứ 27. Để mà tạch lô thì người đánh lô phải tạch đồng thời từ giải 1, giải 2, giải 3……. và tạch cả giải 27, tức là người chơi phải KHÔNG TRÚNG cả 27 giải xổ số.

Khi quay giải 1, xác suất tạch là 99%.
Khi quay giải 2, xác suất tạch là 99%x99% (đồng thời tạch cả giải 1 và giải 2, xác suất trượt mỗi giải độc lập là 99%)
Khi quay giải 3, xác suất tạch là 99%x99%x99%….(tương tự trên)
Như vậy thì để tạch đồng thời 27 giải, xác suất tạch là (99%)^27 = 76,23%.
Vậy xác suất người đánh lô ăn điểm 100% – 76,23% = 23.76%
Như vậy có thể nói xác suất để người đánh lô ăn lô thấp hơn kha khá so với xác suất mà họ vẫn lầm tưởng.

2/ Giá trị chính xác của một điểm lô là bao nhiêu?

Có một điều chúng ta phải chắc chắn đó là chủ lô sẽ luôn tính toán để có lợi cho mình (trừ trường hợp đen thì không thể tránh lỗ được). Hãy thử tính xem giá trị thực (giá trị thấp nhất) của một điểm lô là bao nhiêu nhé.
Giả sử một người đánh lô đánh 100 con lô, mỗi con 1 điểm. Chắc chắn người này sẽ ăn được đúng 27 điểm lô. Tính ra tiền thì người này sẽ thu về 27×8 = 216.000 đồng. Chúng ta gọi x là giá trị thực của 1 điểm lô. Tiền chủ lô thu vào của người đánh lô là 100x. Chủ lô sẽ không bao giờ để mình lỗ, nên tiền thu vào sẽ phải lớn hơn tiền trả khách, tức là 100x > 216.000 hay x>21,6000 đồng.
Vậy 1 điểm lô thấp nhất là 21,600. Chủ nào tính lô là 21.6 thì sẽ hòa vốn, nếu đen thì vẫn có thể âm nặng. Các địa điểm ghi lô thông thường đều lấy 22,2000 đồng/điểm hoặc 22,500 đồng/điểm.