Nguyên Tắc Cơ Bản Của Người Chơi Số

1.Luôn tôn trọng tất cả các con số, tôn trọng bản thân và chủ lô.
2.Không tất tay,không xuống xác,không theo điều mình không tự tin.
3.Phải để dành đường lùi cho bản thân! Phải luôn có cảm giác! Mất cảm giác nghỉ vài ngày! Nếu đánh chỉ vui chơi.
4.Chỉ đánh lại lô nuôi, lô ngày nên đánh 1 lần trừ khi đẹp,hôm sau chọn số khác. Khi có số đẹp,kết nên đánh Bạch Thủ to tiền nhưng đảm bảo nguyên tắc 2.
5.Điểm xuất phát rất quan trọng,thắng nhiều mất điểm xuất phát là thua.
6.Đảm bảo rằng tiền không mất đi! Đó là phương pháp đánh mà rất nhiều cao thủ đã nói tới.
7.Không nên theo 1 kinh nghiệm mà ghép nhiều kinh nghiệm lại rồi chọn số.

8.Không nên phân biệt số đẹp số xấu,chừng nào còn phân biệt thì còn thua dài dài.