Nuôi lô khung 5 ngày 23/11/2017

Nuôi lô khung 5 ngày 21/11/2017

BẠCH THỦ 03 KHUNG TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 25/11 : ĂN 03 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 20/11/2017

BẠCH THỦ 97 KHUNG TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN 24/11 : ĂN 97 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 18/11/2017

BẠCH THỦ 15 KHUNG TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN 22/11 : Ăn 15 ngày 2

Nuôi lô khung 5 ngày 17/11/2017

BẠCH THỦ 30 KHUNG TỪ NGÀY 17/11 ĐẾN 21/11 : ĂN 30 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 15/11/2017

BẠCH THỦ 68 KHUNG TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN 19/11 : ĂN 68 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 12/11/2017

BẠCH THỦ 10 KHUNG TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 16/11 : ĂN 10 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 11/11/2017

BẠCH THỦ 39 KHUNG TỪ NGÀY 11/11 ĐẾN 15/11 : ĂN 39 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 09/11/2017

BẠCH THỦ 28 KHUNG TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN 13/11 : ĂN 28 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 05/11/2017

BẠCH THỦ 29 KHUNG TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 09/11 : ĂN 29 NGÀY 4

Nuôi lô khung 5 ngày 04/11/2017

BẠCH THỦ 36 KHUNG TỪ NGÀY 04/11 ĐẾN 08/11 : ĂN 36 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 03/11/2017

BẠCH THỦ 69 KHUNG TỪ NGÀY 03/11 ĐẾN 07/11 : ĂN 69 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 29/10/2017

BẠCH THỦ 89 KHUNG TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 02/11 : TRƯỢT

Nuôi lô khung 5 ngày 24/10/2017

BẠCH THỦ 10 KHUNG TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN 28/10 : TRƯỢT

Nuôi lô khung 5 ngày 22/10/2017

BẠCH THỦ 66 KHUNG TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 26/10 : ĂN 66 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 17/10/2017

BẠCH THỦ 08 KHUNG TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN 21/10 : Trượt

Nuôi lô khung 5 ngày 12/10/2017

BẠCH THỦ 01 KHUNG TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN 16/10 : ĂN 01 NGÀY 5

Nuôi lô khung 5 ngày 09/10/2017

BẠCH THỦ 01 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 13/10 : ĂN 01 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 07/10/2017

BẠCH THỦ 09 KHUNG TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 11/10 : ĂN 09 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 05/10/2017

BẠCH THỦ 73 KHUNG TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN 09/10 : ĂN 73 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 04/10/2017

BẠCH THỦ 95 KHUNG TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 08/10 : ĂN 95*** NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 29/09/2017

BẠCH THỦ 79 KHUNG TỪ NGÀY 29/09 ĐẾN 03/10 : TRƯỢT

Nuôi lô khung 5 ngày 27/09/2017

BẠCH THỦ 35 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 01/10 : ĂN 35 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 22/09/2017

BẠCH THỦ 15 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 26/09 : TRƯỢT

Nuôi lô khung 5 ngày 21/09/2017

BẠCH THỦ 89 KHUNG TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN 25/09 : ĂN 89 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 16/09/2017

BẠCH THỦ 73 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 20/09 : Ăn 73 ngày 5

Nuôi lô khung 5 ngày 12/09/2017

BẠCH THỦ 02 KHUNG TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN 16/09 : ĂN 02 NGÀY 4

Nuôi lô khung 5 ngày 07/09/2017

BẠCH THỦ 12 KHUNG TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN 11/09 : TRƯỢT

Nuôi lô khung 5 ngày 06/09/2017

BẠCH THỦ 40 KHUNG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 10/09 : Ăn 40 ngày 1

Nuôi lô khung 5 ngày 01/09/2017

BẠCH THỦ 68 KHUNG TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN 05/09 : Trượt

các loại vip đặc biệt