Nuôi lô khung 5 ngày 23/01/2018

Nuôi lô khung 5 ngày 19/01/2018

BẠCH THỦ 16 KHUNG TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN 23/01 : ĂN 16 NGÀY 4

Nuôi lô khung 5 ngày 17/01/2018

BẠCH THỦ 87 KHUNG TỪ NGÀY 17/01 ĐẾN 21/01 : ĂN 87 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 16/01/2018

BẠCH THỦ 20 KHUNG TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN 20/01 : ĂN 20 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 15/01/2018

BẠCH THỦ 82 KHUNG TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 19/01 : ĂN 82 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 14/01/2018

KHÔNG CHỐT

Nuôi lô khung 5 ngày 12/01/2018

BẠCH THỦ 72 KHUNG TỪ NGÀY 12/01 ĐẾN 16/01 : ĂN 72 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 11/01/2018

Lỗi hệ thống

Nuôi lô khung 5 ngày 08/01/2018

BẠCH THỦ 82 KHUNG TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 12/01 : ĂN 82 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 05/01/2018

BẠCH THỦ 84 KHUNG TỪ NGÀY 05/01 ĐẾN 09/01 : ĂN 84 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 02/01/2018

BẠCH THỦ 52 KHUNG TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN 06/01 : ĂN 52 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 30/12/2017

BẠCH THỦ 07 KHUNG TỪ NGÀY 30/12 ĐẾN 03/01 : ĂN 07 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 27/12/2017

BẠCH THỦ 24 KHUNG TỪ NGÀY 27/12 ĐẾN 31/12 : Ăn 24** ngày 4

Nuôi lô khung 5 ngày 25/12/2017

BẠCH THỦ 37 KHUNG TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 29/12 : ĂN 37 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 22/12/2017

BẠCH THỦ 86 KHUNG TỪ NGÀY 22/12 ĐẾN 26/12 : ăn 86 ngày 3

Nuôi lô khung 5 ngày 19/12/2017

BẠCH THỦ 96 KHUNG TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 23/12 : ĂN 96 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 14/12/2017

BẠCH THỦ 06 KHUNG TỪ NGÀY 14/12 ĐẾN 18/12 : ĂN 06 NGÀY 5

Nuôi lô khung 5 ngày 13/12/2017

BẠCH THỦ 86 KHUNG TỪ NGÀY 13/12 ĐẾN 17/12 : ĂN 86** NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 12/12/2017

BẠCH THỦ 48 KHUNG TỪ NGÀY 12/12 ĐẾN 16/12 : Ăn 48 ngày 1

Nuôi lô khung 5 ngày 11/12/2017

BẠCH THỦ 71 KHUNG TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 15/12 : Ăn 71 ngày 1

Nuôi lô khung 5 ngày 06/12/2017

BẠCH THỦ 18 KHUNG TỪ NGÀY 06/12 ĐẾN 10/12 : TRƯỢT

Nuôi lô khung 5 ngày 04/12/2017

BẠCH THỦ 27 KHUNG TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 08/12 : ĂN 27 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 02/12/2017

BẠCH THỦ 34 KHUNG TỪ NGÀY 02/12 ĐẾN 06/12 : Ăn 34 ngày 2

Nuôi lô khung 5 ngày 30/11/2017

BẠCH THỦ 79 KHUNG TỪ NGÀY 30/11 ĐẾN 04/12 : ĂN 79** NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 29/11/2017

BẠCH THỦ 03 KHUNG TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN 03/12 : ĂN 03 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 26/11/2017

BẠCH THỦ 74 KHUNG TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 30/11 : ĂN 74** NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 23/11/2017

BẠCH THỦ 98 KHUNG TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 27/11 : ĂN 98 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 21/11/2017

BẠCH THỦ 03 KHUNG TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 25/11 : ĂN 03 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 20/11/2017

BẠCH THỦ 97 KHUNG TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN 24/11 : ĂN 97 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 18/11/2017

BẠCH THỦ 15 KHUNG TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN 22/11 : Ăn 15 ngày 2

các loại vip đặc biệt