THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO BẠC NHỚ

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê:

LƯU Ý: Thống Kê Bạc Nhớ Mà AD Đưa Lên Là Những Cặp Số Ưu Tú Nhất Để Khung 3 Ngày

tag : bac nho loto ra theo loto, bac nho dau duoi cam, bac nho lo to, bac nho lo de mien bac, bac nho lo de, bac nho phuong phap hieu qua, lo bac nho, bac nho mien bac, bac nho xsmb, lo de bac nho, bạc nhớ lô đề, soi cầu bạc nhớ, cầu bạc nhớ, cờ bạc nhờ, bạc nhớ hiện đại, bạc nhớ mb, thống kê bạc nhớ hằng ngày, bạc nhớ lô đề theo ngày, phương pháp bạc nhớ

Để xem trọn bộ thống kê bạc nhớ XSMB mời các bạn vào đây :  bạc nhớ

Xem dàn đặc biệt tại dandacbiet.com

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 17/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 62 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Cặp 12-21 về 61 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 16/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 26-62 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 26 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 15/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 37-73 về 70 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 04-40 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 14/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 07. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 38-83 về 73 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 38,83** ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 07. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 13/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 68-86 về 70 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 86** ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 00-55 về 63 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 12/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 62 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 09 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 11/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 59-95 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 95** ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 22-77 về 58 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 22 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 10/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 33-88 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 88 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 44-99 về 63 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 99 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 09/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 30** ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 89-98 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 08/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 29-92 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 29** ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 58-85 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 58**,85 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 07/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 36-63 về 70 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 Về 63 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 10 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 06/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 65. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 13-31 về 70 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 13 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 65. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 14-41 về 66 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 14**,41 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 05/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 17-71 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 17 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 16-61 về 65 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 04/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 89-98 về 72 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 89 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 11-66 về 63 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 03/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 80. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 58-85 về 61 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 58,85 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 80. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 69-96 về 59 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 96*** ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 02/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 28. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 39-93 về 55 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 39 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 28. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 67-76 về 55 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 76 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 01/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 29 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 09 ngày 1