THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO BẠC NHỚ

Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê:

LƯU Ý: Thống Kê Bạc Nhớ Mà AD Đưa Lên Là Những Cặp Số Ưu Tú Nhất Để Khung 3 Ngày

tag : bac nho loto ra theo loto, bac nho dau duoi cam, bac nho lo to, bac nho lo de mien bac, bac nho lo de, bac nho phuong phap hieu qua, lo bac nho, bac nho mien bac, bac nho xsmb, lo de bac nho, bạc nhớ lô đề, soi cầu bạc nhớ, cầu bạc nhớ, cờ bạc nhờ, bạc nhớ hiện đại, bạc nhớ mb, thống kê bạc nhớ hằng ngày, bạc nhớ lô đề theo ngày, phương pháp bạc nhớ

Để xem trọn bộ thống kê bạc nhớ XSMB mời các bạn vào đây :  bạc nhớ

Xem dàn đặc biệt tại dandacbiet.com

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 23/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 36-63 về 72 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 22/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 39. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 29-92 về 68 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 39. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 27-72 về 65 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 27 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 21/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 16-61 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 16 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 23-32 về 66 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 20/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 21. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 79-97 về 62 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 21. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 12-21 về 61 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 19/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 01. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 90 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 01. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 12-21 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 18/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 38-83 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 83** ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 17/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 66. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 19-91 về 74 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 91*** ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 66. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 13-31 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 31** ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 16/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 03 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 08-80 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 08,80 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 15/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 21. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 12-21 về 60 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 12,21** ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 21. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 79-97 về 60 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 14/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 29-92 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 29 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 16-61 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 61 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 13/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 61 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 09 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 56-65 về 61 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 56** ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 12/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 33-88 về 60 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 33 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 36-63 về 60 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 36 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 11/01

Lỗi hệ thống

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 10/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 25-52 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 52 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 18-81 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 18 ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 09/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 37-73 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 73 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 46-64 về 66 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 64** ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 08/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 09,90 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 61 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 10 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 06/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 05. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 12-21 về 66 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 21 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 05. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 44-99 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 05/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 74. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 04-40 về 65 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 04 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 74. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 56-65 về 62 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 18 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 04/01

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 23-32 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 23 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 49-94 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 49 ngày 1

-