Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê:

LƯU Ý: Thống Kê Bạc Nhớ Mà AD Đưa Lên Là Những Cặp Số Ưu Tú Nhất Để Khung 3 Ngày

tag : bac nho loto ra theo loto, bac nho dau duoi cam, bac nho lo to, bac nho lo de mien bac, bac nho lo de, bac nho phuong phap hieu qua, lo bac nho, bac nho mien bac, bac nho xsmb, lo de bac nho, bạc nhớ lô đề, soi cầu bạc nhớ, cầu bạc nhớ, cờ bạc nhờ, bạc nhớ hiện đại, bạc nhớ mb, thống kê bạc nhớ hằng ngày, bạc nhớ lô đề theo ngày, phương pháp bạc nhớ

Để xem trọn bộ thống kê bạc nhớ XSMB mời các bạn vào đây :  bạc nhớ

Xem dàn đặc biệt tại dandacbiet.com

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 12/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 36-63 về 70 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 11/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 78. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 46-64 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 78. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 68-86 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 10/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 92. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 12-21 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 92. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 29-92 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 09/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 47-74 về 74 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 79-97 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 97 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 08/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 24-42 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 24 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 07/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 29-92 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 92 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 23-32 về 61 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 23 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 06/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 56-65 về 60 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 65 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 07-70 về 59 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 18 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 05/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 33. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 07-70 về 71 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 33. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 11-66 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 66 ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 04/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 10 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 38-83 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 83 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 03/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 03-30 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 30 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 22-77 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 22 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 02/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 03 ** ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 01/12

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 50. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 67-76 về 60 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 76 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 50. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 02-20 về 59 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 02 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 30/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 75. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 33-88 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 75. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 56-65 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 29/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 05. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 23-32 về 66 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 05. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 44-99 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 44 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 28/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 11. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 14-41 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 14,41 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 11. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 28-82 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 82 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 27/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 09. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 38-83 về 68 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 83 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 26/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 80. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 58-85 về 61 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 80. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 69-96 về 59 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 25/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 69-96 về 57 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 96 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 56 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 24/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 07-70 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 70 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

các loại vip đặc biệt