Dự đoán xổ số miền bắc ddxsmb, miền trung ddxsmt, miền nam ddxsmn.Dự đoán  xs miền trung gồm các tỉnh : XSPY, XSTTH, XSDLK, XSQNM, XSDNG, XSKH, XSQB, XSBD, XSQT, XSGL, XSNT, XSQNG, XSDNO, XSKT.Dự đoán xs miền nam gồm các tỉnh : XSTPHCM, XSDT, XSCM, XSBTR, XSVT, XSBL, XSDN, XSCT, XSST, XSTN, XSAG, XSBTH, XSVL, XSBD, XSTV, XSLA, XSBP, XSHG, XSTG,XSKG,XSDL.Ngoài ra còn các thống kê bạc nhớ lotto lô đề hiện đại và các mục soi cầu 3 miền chính xác nhất.Tất cả những thống kê mà chúng tôi đưa ra đều chỉ mang tính chất tham khảo không ép buộc bất kỳ ai theo nên các bạn nên cân nhắc trước khi tham khảo.
Thống kê bạc nhớ là phương pháp thống kê xổ số hiện đại hiện nay mang lại xác suất khá cao.Dựa vào lô ra sau giải đặc biệt, lô ra nhiều nháy, lô ra theo lô, lô ra theo đầu câm đuôi câm mà phần mềm sẽ đưa ra thống kê chi tiết những lần lô về sau đó gọi là bạc nhớ lô đề xsmb. 

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 26/05

CẬP NHẬT 17H

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 25/05

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 76. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 71 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

- Cặp 59-95 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 59,95 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 24/05

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 44. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 15-51 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3

- Cặp 37-73 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 37 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 23/05

KHÔNG CHỐT

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 22/05

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 11. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 14-41 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Về 14 ngày 1

- Cặp 28-82 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 82 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 21/05

 Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 30** ngày 2

- Cặp 22-77 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 22,77 ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 20/05

 Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 72*** ngày 3

- Cặp 48-84 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 19/05

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 40. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 79-97 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Cặp 23-32 về 48 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 23,32 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 18/05

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

- Cặp 36-63 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 63 ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 17/05

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 22-77 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 22 ngày 2

- Cặp 03-30 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 30 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 01/04

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 39. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 22-77 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 22 ngày 1

- Cặp 29-92 về 68 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 27 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 31/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 00. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 05 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 30/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 01,10 ngày 1

- Cặp 69-96 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 96** ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 29/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 56-65 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 65 ngày 1 

- Cặp 11-66 về 63 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 11** ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 28/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 67. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 46-64 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 64 ngày 1

- Cặp 47-74 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 47 ngày 2

To top