Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê:

LƯU Ý: Thống Kê Bạc Nhớ Mà AD Đưa Lên Là Những Cặp Số Ưu Tú Nhất Để Khung 3 Ngày

tag : bac nho loto ra theo loto, bac nho dau duoi cam, bac nho lo to, bac nho lo de mien bac, bac nho lo de, bac nho phuong phap hieu qua, lo bac nho, bac nho mien bac, bac nho xsmb, lo de bac nho, bạc nhớ lô đề, soi cầu bạc nhớ, cầu bạc nhớ, cờ bạc nhờ, bạc nhớ hiện đại, bạc nhớ mb, thống kê bạc nhớ hằng ngày, bạc nhớ lô đề theo ngày, phương pháp bạc nhớ

Để xem trọn bộ thống kê bạc nhớ XSMB mời các bạn vào đây :  bạc nhớ

Xem dàn đặc biệt tại dandacbiet.com

Hệ thống đang bảo trì

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 01/04

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 39. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 22-77 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 22 ngày 1

- Cặp 29-92 về 68 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 27 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 31/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 00. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 05 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 30/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 01,10 ngày 1

- Cặp 69-96 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 96** ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 29/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 56-65 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 65 ngày 1 

- Cặp 11-66 về 63 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 11** ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 28/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 67. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 46-64 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 64 ngày 1

- Cặp 47-74 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 47 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 27/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 88** ngày 2

- Cặp 36-63 về 63 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 17/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 62 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Cặp 12-21 về 61 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 16/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 26-62 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 26 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 15/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 37-73 về 70 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 04-40 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 14/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 07. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 38-83 về 73 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 38,83** ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 07. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 13/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 68-86 về 70 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 86** ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 00-55 về 63 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 12/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 62 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 09-90 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 09 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 11/03

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 59-95 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 95** ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 22-77 về 58 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 22 ngày 1

-Thống kê giải

các loại vip đặc biệt