Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê:

LƯU Ý: Thống Kê Bạc Nhớ Mà AD Đưa Lên Là Những Cặp Số Ưu Tú Nhất Để Khung 3 Ngày

tag : bac nho loto ra theo loto, bac nho dau duoi cam, bac nho lo to, bac nho lo de mien bac, bac nho lo de, bac nho phuong phap hieu qua, lo bac nho, bac nho mien bac, bac nho xsmb, lo de bac nho, bạc nhớ lô đề, soi cầu bạc nhớ, cầu bạc nhớ, cờ bạc nhờ, bạc nhớ hiện đại, bạc nhớ mb, thống kê bạc nhớ hằng ngày, bạc nhớ lô đề theo ngày, phương pháp bạc nhớ

Để xem trọn bộ thống kê bạc nhớ XSMB mời các bạn vào đây :  bạc nhớ

Xem dàn đặc biệt miễn phí tại dandacbiet.com

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 24/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 07-70 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 25-52 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 18 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 23/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 24. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 12-21 về 65 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 24. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 17-71 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 71 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 22/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 14-41 về 66 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 17 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 21/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 37. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 56-65 về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 56 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 37. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 45-54 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 45 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 20/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 61. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 06-60 về 61 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 60 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 61. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 23-32 về 61 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 32 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 19/11

Lỗi hệ thống

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 18/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 37 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 35-53 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 53 ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 17/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 50. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 67-76 về 58 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 67 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 50. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 24-42 về 57 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 24,42 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 16/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 03-30 về 70 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 03,30 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 89-98 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 89 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 15/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 97. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 23-32 về 71 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 23*** ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 97. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 47-74 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 47 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 14/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 41. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 33-88 về 61 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 41. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 39-93 về 59 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 93 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 13/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 65. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 13-31 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 13 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 65. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 14-41 về 66 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 41 ngày 1

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 12/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 93. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 68-86 về 71 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 86** ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 93. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 06-60 về 63 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 06 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 11/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 33-88 về 62 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 33 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 44-99 về 62 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 99 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 10/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 27. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 17-71 về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 71 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 27. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 78-87 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 78,87 ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 09/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 29-92 về 68 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 29 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 35-53 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 08/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 47-74 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 47 ngày 1

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 34-43 về 63 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 07/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 55. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 48-84 về 70 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 Về 48 ngày 2

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 55. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 02-20 về 68 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 20** ngày 2

-Thống kê giải đặc biệt theo bạc nhớ ngày 06/11

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 36-63 về 70 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 63 ngày 3

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 01 ngày 2<

các loại vip đặc biệt